call Helista Kultuurikeskuse kassasse   +372 33 77 001   

Rahvatantsuansambel Virulane - D-segarühm Virvet

Virvet titleVIRVET on Kohtla-Järve Kultuurikeskuse Rahvatantsuansambli Virulane veteranide segarühm, kes kutsuti kokku 1986.a. sügisel Helvi-Maria Kallikormi initsiatiivil. Esimene vastutusrikas esinemine oli juba Virulase 1987.a. kevadkontserdil ja sellele järgnes loendamatul hulgal teisi.
Loomulikult on Virvet esinenud kõikidel oma maakonna ja Virumaa tantsupidudel, aga ka Kirde Killadel, Memme-Taadi päevadel, Eesti Vabariigi 90.sünnipäeva tähistamise avapeol talvises Toilas, Kohtla-Järve linnapea pidulikel vastuvõttudel jne. Rühma meeste väga aktiivse tegutsemise tulemusena valmis Urve Kilgil „Kaevurite kaerajaan”, mida Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumis talviste tuhamägede tantsupidude avaloona maa all juba mitu korda on külalisrühmadele õpetatud ning koos tujutõstvalt tantsitud.
Kogu Eestimaad haarava tantsupäevana algatati Virve Vuntuse eestvõtmisel 1999. aastal D-rühmade festival. Esimene kord õnnestus kenasti ning kokkusõitnud soovisid selle jätkumist. Alati püüti leida midagi uut ja omanäolist peale ühiskontserdi.

Urve Kilk

Kollektiivi juhendaja — Urve Kilk

Rahvatantsuansambel Virulane - D-segarühm Virvet
Rahvatantsuansambel Virulane - D-segarühm Virvet
Rahvatantsuansambel Virulane - D-segarühm Virvet
Rahvatantsuansambel Virulane - D-segarühm Virvet
Rahvatantsuansambel Virulane - D-segarühm Virvet
Rahvatantsuansambel Virulane - D-segarühm Virvet

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input